Annemarie van Willigen
Annemarie van Willigen
2024-07-07
Na het overlijden van mijn vader moest het huurhuis (grote vijfkamer woning met zolder) leeggehaald worden. Dat hebben de mannen van de Ontruimen perfect gedaan. Wij zijn erg tevreden!
Maarten van de Wijdeven
Maarten van de Wijdeven
2024-07-06
Ik ben zeer tevreden over de ontruimer. Alles is netjes en volgens afspraken opgeleverd. Het contact is steeds vlot, helder en duidelijk geweest en dankzij tips van Jurriën is er zelfs nog een flinke besparing gehaald op de totale kosten.
Anne Kretzer
Anne Kretzer
2024-06-28
Zeer goede ervaringen met dit bedrijf! Het ontruimen van mijn ouderlijke huis is zeer goed, snel en professioneel gedaan. Daarbij, het team was fantastisch; door hun goede humeur, aanstekelijke salsamuziek en gezelligheid was deze dag, waar ik erg tegenop zag, goed te doen. Gracias!!!
Hans Appenzeller
Hans Appenzeller
2024-06-26
De ontruiming ging geweldig! Erg tevreden!
Loes
Loes
2024-06-09
Goed geregeld. 4vriendelijke heren hebben keihard gewerkt om het complete appartement te ontruimen en schoon achter te laten. Wij zijn volledig ontzorgt. 👍👍
Fred van der Horst
Fred van der Horst
2024-06-05
Zeer nette service en keurig werk afgeleverd. Bij deze bedankt voor de service
Jaap de Groot
Jaap de Groot
2024-06-05
We zijn echt super tevreden over de service van Uw Ontruimer, in alle opzichten. In de communicatie, de helderheid, de professionele aanpak, de planning en de snelheid. Uw Ontruimer heeft ons fantastisch geholpen en de woning tip top opgeleverd! Onze makelaar was onder de indruk en wij ook. Echt uit de kunst! Ik kan iedereen aanraden met Uw Ontruimer in zee te gaan.
Rowdy Verbaan
Rowdy Verbaan
2024-05-23
Vandaag is de woning van mijn schoonmoeder volledig ontruimd door 3 toppers van dit bedrijf. 2 vrachtwagentjes vol oude spullen, rommeltjes en prullaria en het huis is daarna ook nog eens schoongemaakt. En dit was nogal een klus gezien moeders de afgelopen 10 jaar niets heeft weggegooid voor ons gevoel. Fantastisch bedrijf, fantastische service en uitstekende prijskwaliteit verhouding. Dikke 5 sterren!!
Ruud Bouland
Ruud Bouland
2024-05-23
De woning is prima volgens afspraak ontruimd en goed schoon opgeleverd. Goede communicatie en prettig contact. Zeker een aanrader.
Kw Meyer
Kw Meyer
2024-04-29
De ontruiming van mijn moeders huis ging snel en netjes. Aan het einde van de dag is het schoon opgeleverd.
Algemene voorwaarden Uwontruimer.nl versie 20200107

Artikel 1 Algemeen

Uw Ontruimer B.V wordt gerund door Jurriën Kuijper. Uw Ontruimer houdt kantoor aan de Welnastraat 175 1096 GJ te Amsterdam en is ingeschreven bij de kamer van koophandel Amsterdam.

KVK- nummer 78362970
BTW- nummer NL 00333 04 43 B56
Email: info@uwontruimer.nl

Artikel 2 Toepasselijkheid en definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Klant: de opdrachtgever

Overeenkomst: een ondertekende offerte, schriftelijke goedkeuring of akkoord via e-mail.

Inboedel: alle roerende goederen die zich in de ruimte bevinden.

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Uwontruimer.nl en opdrachtgever.

3. Uwontruimer.nl heeft het recht deze voorwaarden met regelmaat aan te passen. Klant draagt zelf zorg voor het bijhouden van de juiste voorwaarden. De voorwaarden op de website zijn leidend.

Artikel 3 Offerte

1. De offerte wordt schriftelijk of per e-mail verstrekt.

2. In de offerte staan de werkzaamheden beschreven en de prijs.

Artikel 4 Verzekering

1. In geval van verhuizing is het transport verzekerd tot een bedrag van €1.500,-

Artikel 5 Aansprakelijkheid

1. Uwontruimer.nl heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven ter hoogte van
€2.500.000 en dit bedrag is ten allen tijde leidend in geval van uitkering van een
schadebedrag.

2. Uwontruimer.nl is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat Uwontruimer.nl is
uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. Uwontruimer.nl is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

Artikel 6 Betaling

1. Opdrachtgever dient binnen 14 dagen na verzending van de
factuur te betalen.

Artikel 7 Opzeggen en annuleren

1. De klant de overeenkomst opzeggen, dit dient schriftelijk of digitaal te gebeuren

2. Tot aan 7 dagen voor de uitvoerdatum zijn hier geen kosten aan verbonden. Als er binnen de termijn van 7 dagen voor de uitvoerdatum wordt opgezegd dan is de klant 30% van het offertebedrag verschuldigd.

Artikel 8 Overmacht

1. Uwontruimer.nl heeft geen enkele verplichting jegens klant als Uwontruimer.nl gehinderd
wordt als gevolg van overmacht.

2. Overmacht is van toepassing indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van
Uwontruimer.nl gelegen omstandigheden. Voorbeelden zijn: maatregelen van de
overheid, natuurrampen, slechte weersomstandigheden, brandgevaar en explosie.

3. In een periode van aanhoudende overmacht kunnen beide partijen na 14 dagen de
overeenkomst ontbinden.

Artikel 9 Klachten en schade

1. Bij klachten en schade dient hiervan binnen 3 werkdagen melding van gemaakt te worden aan Uwontruimer.nl

2. Uwontruimer.nl heeft na het ontvangen van klachten of schade een redelijke termijn van 2 weken om dit op te lossen.

Artikel 10 Eigendom

1. Klant verklaart dat bij het verlenen van de overeenkomst aan Uwontruimer.nl dat de goederen in haar of zijn eigendom zijn.

2. Bij het verlenen van de overeenkomst van klant aan Uwontruimer.nl doet de klant afstand van de door Uwontruimer.nl te ontruimen inboedel. Uwontruimer.nl wordt hierdoor de rechtmatige eigenaar van de (overgenomen) inboedel en behoudt zich het recht te bepalen
wat met de inboedel wordt gedaan.

3. Het is de klant niet toegestaan om op of na het moment van uitbrengen van de offerte de gehele of gedeelten van de vastgestelde inboedel te verwijderen dan wel te vervangen.

4. Voor het geval dat Uwontruimer.nl de in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming
aan Uwontruimer.nl en door de Uwontruimer.nl aan te wijzen derden om al die plaatsen te
betreden waar de eigendommen van Uwontruimer.nl zich bevinden en deze te nemen.

Artikel 11 Toepasselijkheid

1. Op al onze opdrachten, orders, leveringen en consignatie zijn deze voorwaarden van
toepassing.

2. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Uwontruimer.nl partij is, is alleen het Nederlandse recht van toepassing.